Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα

Η ενέργεια των φωτοβολταϊκών παράγεται από συλλέκτες που περιέχουν ένα φωτοβολταϊκό υλικό που εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια και πιο συγκεκριμένα σε συνεχές ρεύμα μέσω της χρήσης των ημιαγωγών. Το κόστος εγκατάστασης έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της προόδου της τεχνολογίας, η οποία καθοδηγείται από μια παγκόσμια ανάγκη να […]

Skip to toolbar